Αρχική arrow Εταιρεία - Υπηρεσίες

Μελέτη & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

energy-park-20Η τοποθεσία, ο κατάλληλος εξοπλισμός και ο προσεκτικός σχεδιασμός ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, αυτόνομου ή συνδεδεμένου με το ηλεκτρικό δίκτυο, σας εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Η εμπειρία μας, καθώς και τα λειτουργούντα συστήματά μας, σας εγγυώνται την απόλυτη επιτυχία. Μπορείτε να δείτε επι τόπου και με ξενάγηση φωτοβολταϊκά συστήματα που κατασκευάσαμε, σε λειτουργία.

Ο εξοπλισμός, η εγκατάσταση και η τεχνογνωσία που εφαρμόζουμε είναι της κορυφαίας Γερμανικής Εταιρείας JUWI

Αναλαμβάνουμε:

Εκπόνηση μελετών

Τεχνική, Νομοθετική και χρηματοοικονομική υποστήριξη της επένδυσης

Διακασίες και αναζήτηση επιδότησης - χρηματοδότησης

Διαδικασίες έκδοσης αδειών των συστημάτων

Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού

Κατασκευή του συστήματος

Έλεγχοι ποιότητας, λειτουργία και παράδοση συστήματος

Παρακολούθηση συστήματος

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2024 Elxis.org. All rights reserved.